7 июля, 2022

Frant.me

Информационный портал Кузбасса

Aarde blijkt een tweede, forse Trojaan te bezitten

En de ruimtesteen Zal Onze Planet Nog Zeker 4000 Jaar Vergezellen.

В 2020 году мы заметили wetenschappers een nieuwe planetoïde: 2020 XL5. En al snel onttond het vermoeden dat deze ruimtesteen bijzonder was. Het zou een aardse Trojaan zijn. «Trojanen zijn objecten die een baan delen met een planet», — сказал ондерзокер Сезар Брисеньо. De objecten bevinden zich in de Lagrangepunten L4 of L5 en bewegen op 60 level boogafstand встретился с планетой в kwestie mee. Юпитер Ворт Дуизенден ван Дезе Троянен встретился с ним. En ook bij andere planeten – zoals Mars en Neptunus – zijn enkele van deze Trojanen aangetroffen. De zoektocht naar aardse Trojanen leverde jaren weinig op. Tot 2011. Toen werd ontdekt DAT ook de aarde een Trojaan bezit: 2010 TK7. Lang bleef het daarbij. Маленькие мужчины в 2020 году на планету 2020 XL5 stuitte. Прямая связь с тем, что было в Трояне. En dat vermoeden hebben wetenschappers nu nogens bevestigd. Daarmee является де aarde dus een tweede Trojaan rijker. En die Trojaan zal onze planet nog duizenden jaren vergezellen, zo voorspellen de onderzoekers in het blad Связь с природой. Де tweede aardse Trojaan gaat bovendien direct de boeken in als de grootste aardse Trojaan die tot op heden is ontdekt. Хочешь, чтобы он встретился с geschatte omvang van 1,2 километра, это deze maar liefst drie keer groter dan 2010 TK7.

Ньиве Бевиндинген
En zo geeft heet nieuwe onderzoek heel wat geheimen van 2020 XL5 prijs. Хочешь, чтобы мы знали, что мы не ожесточенно переживаем за планету, которая умрет в декабре 2020 года из-за того, что это первая дверь на Гавайских островах, когда мы ее увидим. Eerdere Studies Hadden al wel gesuggereerd, что het een aardse Trojaan был, maar nog niet eerder werd dat zo overtuigend aangetoond als tijdens dit nieuwe onderzoek. Bovendien onthult de studie ook hoe groot 2020 XL5 en met wat voor type planetoide we te hebben maken.

READ  Chrome для Android предлагает настраиваемый ярлык на панели инструментов

Баан
In de nieuwe studie proberen de wetenschappers allereerst de baan van 2020 XL5 nauwkeurig обширный те stellen. Ze maken daartoe gebruik van waarnemingen van de Южный астрофизический исследовательский телескоп (СОАР) в Чили. De Zeer точный metingen maken het mogelijk een redelijk nauwkeurige inschatting te maken van de baan van de ruimtesteen. En dat stelt de onderzoekers vervolgens in staat om gericht op zoek te gaan naar 2020 XL5 op beelden die the Dark Energy Camera 2012 en 2019 van de hemel maakte. Aan de hand van die beelden kon de baan vervolgens verder worden aangescherpt.

Hier zie de vijf Lagrangepunten. Het zijn plaatsen in de ruimte waar de gravitatiekrachten van zware objecten — zoals de zon en de aarde — in evenwicht zijn, waardoor het voor objecten met een kleine massa (zoals een planetoïde) gemakkelijker is om le baeen sta ye sta. По материалам: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva.

Nog zeker 4000 jaar в L4
De zeer nauwkeurige omloopbaan bevestigt niet alleen dat 2020 XL5 een aardse Trojaan is, maar maakt het ook mogelijk om de toekomst van 2020 XL5 te voorspellen. Хотите hoe zou het de ruimtesteen vergaan? Zou deze onze planetoïde nog lang vergezellen of zou diens stabiele baan rond L4 al snel instabiel worden, waarna deze als ‘gewone’ planetoïde verder gaat? Om dat te achterhalen, продюсер 800 ‘bijna-klonen’ van de omloopbaan van 2020 XL5. «Он говорит, что мы запретили производителям умирать, стерк, номинально, баан лекен, маар энкеле хель, клейн вариатиес кенден», — легет ондерзокер Тони Сантана-Рос аан. Scientias.nl уит. Vervolgens werd gekeken hoe die 800 banen zich door de tijd heen ontwikkelden. «En мы kunnen заключаем, что все 800 banen nog zeker 4000 jaar rond L4 standhouden. Het betekent dat het object gedurende die periode de baan van de aarde zal delen, maar dan op 60graden boogafstand voor de aarde uit zal bewegen. Na die periode van meer dan 4000 jaar wijken sommige van de gekloonde banen wat af, wat betekent dat we vanaf dat moment op base van de huidige data niet meer met zekerheid kunnen zeggen waar 2020 XL5 zich zal bevinden».

READ  Asus объявляет о выпуске новых Zenscreens

Kleine verstoringen
Dat 2020 XL5 zich uiteindelijk weer losmaakt uit de baan rond L4, staat volgens de onderzoekers hoe dan ook обширный. «Hoewel de baan van 2020 XL5 voornamelijk beïnvloed wordt door de zon en de aarde, kan elk andder zwaar object dat 2020 XL5 benadert — zoals bijvoorbeeld Venus — van invloed zijn op de omloopbaan. Volgens onze berekeningen zijn die kleine verstoringen uiteindelijk voldoende om het object uit die stabiele baan rond L4 te halen». Waar 2020 XL5 dan naartoe gaat, это onduidelijk.

Омванг в типе
De waarnemingen van SOAR был выпущен в более ранние сроки в 2020 XL5. Zo onthullen de waarnemingen dat de planetoïde met een omvang van 1,2 km behoorlijk fors is. Veel forser dan 2010 TK7: de eerste aardse Trojaan die jaren geleden werd ontdekt. Daarnaast wijzen de observaties uit dat 2020 XL5 hoogstwaarschijnlijk een C-типа планетоида. Dit zijn donkere planetoïden die veel koolstof herbergen en veelvuldig in ons zonnestelsel voorkomen.

Мир Троянен?
Deze tweede Trojaan maakt in meerdere opzichten nieuwsgierig. Zo roept het feit dat nu in iets meer dan 10 jaar tijd twee aardse Trojanen ontdekt zijn, de vraag op er misschien nog meer op ontdekking wachten. Сантана-Рос Денкт ван Вел. «Мы знаем, что Юпитер дуизенден Троянен безит. Moeten we dezelfde aantallen nabij de aarde verwachten? Ни, что ниет. Юпитер является гигантским по высоте с zijn massa de nabije omgeving schoongeveegd en passant duizenden objecten in L4 en L5 verzameld. Де omgeving ван де Аарде является более тонким, встретился с nabije zware объектов zoals Венера, Марс и zelfs де Маан. Daarom verwachten we dat dat dat het aantal aardse Trojanen waarschijnlijk in de tientallen of honderden loopt, maar zeker niet in de duizenden». Dat er tot op heden nog maar twee ontdekt zijn, heeft vooral te maken met het feit dat ze nu eenmaal niet zo gemakkelijk gespot kunnen worden. «De Lagrangepunten L4 en L5 kun je alleen kort na zonsondergang en kort voor zonsopgang zien. Het betekent dat de kans om een ​​planetoïde die rond één van deze punten cirkelt waar te nemen, heel klein is». Om toch een kans van slagen te hebben, zijn onderzoekers gedwongen hun telescopen op he gebied net boven de Horizon te Richten. «Waar de omstandigheden om iets waar te nemen ook nogens heel slecht zijn».

READ  Лучшие приложения для Android недели 19 из магазина Google Play

Het dus niet gemakkelijk om aardse Trojanen te vinden. Maar dat weerhoudt de onderzoekers er niet van omer toch naar te zoeken. De heilige graal is wat dat betreft toch wel het vinden van een aardse oer-Trojaan: een Trojaan die al sinds de totstandkoming van de aarde in L4 of L5 te vinden is. «Dergelijke Trojanen kunnen ons meer vertellen over de totstandkoming van onze planet en ook ons ​​begrip van de evolutie van ons zonnestelsel vergroten». XL5 2020 года — это не троян. Hetzelfde geldt для 2010 TK7. «Beide Trojanen hebben zich pas jaren na de totstandkoming van de aarde in L4 genesteld (2020 XL5 deed dat pas zo’n 600 jaar geleden!»). Toch zijn onderzoekers wel blij met de ontdekking van 2020 XL5. «Хотите де ontdekking ван дезе Trojaan onthult от 2010 TK7 geen vreemde uitzondering is en dat er waarschijnlijk veel meer objecten rond L4 en L5 te vinden zijn». En daarmee hebben onderzoekers ook goede moed dat er in één van beide Lagrangepunten toch ook nog wel een oer-Trojaan op ontdekking wacht. «Eigenlijk zou er een missie op poten moeten worden gezet naar L4», vindt Santana-Ros. «Om te zoeken naar meer aardse Trojanen en zo het uiteindelijk doel — het vinden van de eerste aardse oer-Trojaan — te bereiken».