16 июня, 2024

Frant.me

Информационный портал Кузбасса

Belang психосоциальный hulp bij kanker onvoldoende onderkend дверь zorgverleners

Voor mensen die de diagnose kanker te horen krijgen verandert het leven vaak radicaal. Er is dan ook een grote behoefte aanPsychosociale zorg voor mensen die te maken hebben met kanker, zowel tijdens als na het ziekteproces. IPSO является органом по управлению земельными ресурсами в Centra voor leven, встречающемся на предприятиях, в 81 месте. Het blijkt echter dat veel zorgverleners niet of nauwelijks van het bestaan ​​van deze centra op de hoogte zijn, en dat het ontbreekt aan frameworkle financiële ondersteuning. Dat zijn de uitkomsten van een studie onder de naam ‘Hulp vragen, hulp krijgen’, die in opdracht van IPSO is uitgevoerd door dr. Сандер де Хоссон, художник Вильгельмина Зикенхейс в Ассене.

Директор IPSO Соня Роббен: «Психосоциальный подход к мужчинам, которые больше не могут быть добрыми, zeker in een samenleving waar het aantal mensen встретился с kanker toeneemt. De Centra voor leven met en na kanker kunnen deze zorg bieden. Daarvoor is het nodig dat de zorgverlener naar ons verwijst en framework financiële ondersteuning komt om dit laagdrembelig en kosteloos te blijven aanbieden».

Дверь исследования Де Хоссон лаат zien DAT психосоциальной zorg nog geen Structurel onderdeel vormt ван де онкологических ziekenhuiszorg. Een derde van de 145 ondervraagde zorgverleners is niet bekend met een IPSO center in de regio. Slechts 10% van de zorgverleners geeft aan het IPSO center in de regio altijd te benoemen in het gesprek met de patiënt wanneer het overPsychosociale zorg gaat.

Беланг ван де пациент

Sonja Robben ziet dat patiënten hierdoor een belangrijk deel van de zorg missen, dat kan helpen in het ziekte-en genezingsprocesses. «Он находится в het belang van de patiënt dat hij gewezen wordt op het bestaan ​​van de centra en dat de samenwerking tussen de formele en informele zorgverleners in de regio wordt versterkt. De centra zijn kosteloos, zonder afspraak of verwijzing te bezoeken en om deze zorg te verankeren is financiële ondersteuning hard nodig».

READ  Дефицит железа встречается очень часто: это симптомы

De Hosson herkent zelf het feit dat de zorgverlener weinig tijd heeft omPsychosociale zorg te bespreken met zijn kankerpatiënten. «Het gesprek met de gaat toch vooral de patiënt toch vooral over de behandeling, terwijlPsychosociale zorg net zo belangrijk is». Laagdrempelige informele zorg van buiten het ziekenhuis onmisbaar. Een duidelijk aanspreekpunt vanuit het ziekenhuis naar het IPSO center in de regio kan helpen om de zorg voor mensen met kanker verder te versterken».

Влияние

Een regelmatig bezoek aan Centrum voor leven met en na kanker heeft een positieve impact op het welzijn van mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Sonja Robben licht toe: «Недавняя работа в Нидерландской федерации канкерпатиентских организаций (NFK) Laat zien dat ruim een ​​derde van de mensen met kanker zich vaak eenzaam en niet begrepen voelt of depresserva klachten of lacchtenst. Juist de informele zorg vanuit een IPSO centrum heeft een positieve Impact op he welzijn van deze mensen. Dit blijkt zowel uit een eerder onderzoek onder gasten van de IPSO centras uit dit onderzoek onder zorgverleners. Minder eenzaamheid, beter leren omgaan met angsten en gevolgen van de ziekte, betere psychische gezondheid en weer zingeving aan het leven zijn aspecten die door zowel mensen met kanker als zorgverleners in de verb oncologie centen herum na gen. En dit is belangrijk, want dit leidt uiteindelijk tot een betere kwaliteit van leven én minder zorggebruik van bijvoorbeeld de huisarts en geestelijke gezondheidszorg».

Het onderzoek onderstreet volgens Robben nogmaals waarom alles uit de kast getrokken moet worden om de психосоциальный zorg vanuit een IPSO centrum te verankeren in de oncologische ziekenhuiszorg. Финансовая структура hulp является daarvoor nodig. Сообщается о дополнительных моментах, связанных с заинтересованными сторонами, которые были переданы в центры IPSO в рамках совместного творчества.

READ  Шанс на выздоровление увеличивается вдвое за счет дельта-переменной

Больше информации

Без веб-сайта IPSO на www.ipso.nl.