8 августа, 2022

Frant.me

Информационный портал Кузбасса

Muggen komen niet alleen af ​​op je geur, maar ook op je kleur

Onderzoek onthult DAT muggen — nadat ze je hebben geroken — afgaan op specifieke kleuren, waaronder rood en oranje.

Hoe weet een mug jou in de zomer te lokaliseren? Daar al veel onderzoek naar gedaan. En daaruit is onder meer gebleken dat ze afgaan op geuren (zoals de geur van zweet of CO2 in je adem. Maar er is meer, zo schrijven wetenschappers nu in het blad Связь с природой. Want zodra muggen de geur van een potieel slachtoffer oppikken, blijken ze naar specifieke kleuren te vliegen, zoals rood, oranje, zwart en cyaan (terwijl ze ondertussen kleuren als blauw, et en wit en ger, com). Het wijst erop dat de muggen naast geur ook kleur gebruiken om ons op te sporen, want de menselijke huid geeft — ongeacht de huidskleur — ook een ‘rood signal’ af.

Дорога
«Een van de vragen die mensen mij het vaakst stellen, это: ‘Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat muggen me niet meer bijten?’», — альдус ондерзукер Джеффри Риффелл. «Ik zei dan altijd dat er drie dingen zijn die muggen aantrekken: je ademhaling, je zweet en de Temperatureuur van je huid. In deze studie hebben we er nog eentje gevonden: de kleur rood. En die is niet alleen mogelijk te vinden in je kleding, maar ook in ieders huid. De huidskleur doet er daarbij niet toe».

экспериментировать
Dat ook kleuren (in combinatie met geuren) de mug niet onberoyrd laten, blijkt uit Experimenten. Tijdens die Experimenten plaatsten Riffell en collega’s vrouwelijke gelekoortsmuggen (Aedes aegypti) в kleine kamertjes встретил daarin gekleurde stippen. In afwezigheid van verleidelijke geuren bleken de muggen de stippen – ongeacht hun kleur – compleet te negeren. Maar dat veranderde, wanneer de onderzoekers wat CO2 in de kamers spoten. Dan vlogen de muggen opens naar de gekleurde stip toe, tenminste: als deze rood, oranje, zwart of cyaan was. Groene, blauwe en paarse stippen bleven de muggen ook in aanwezigheid van CO2 negeren. De Experimenten wijzen uit DAT de ogen van muggen nadat zij CO2 hebben waargenomen een voorkeur krijgen voor bepaalde golflengten van licht: de langere golflengten, om precies te zijn (zie kader).

READ  Сбой Google Pixel 6 приводит к тому, что вызовы завершаются по незнанию

De meeste mensen zien de verschillende golflengten van licht als uitenlopende kleuren. Как мы уже упоминали, длина гольфа составляет 650 нанометров, а также длина, длина гольфа составляет 450 нанометров, как синий. Из этого ook voor muggen geldt, kunnen de onderzoekers niet met zekerheid zeggen. Wat ze wél kunnen делает вывод о том, что на основе эксперимента, это то, что он находится на скоплении CO2, и это очень важно для длинного гольфа, который умирает в результате чрезмерного восприятия, встречающегося с оранжевыми зоолями в дороге. Het kleurspectrum van de menselijke huid wordt – ongeacht de huidskleur – ook gedomineerd door die langere golflengten van licht.

Бешерминг
Het onderzoek geeft niet alleen iets meer inzicht in hoe muggen ons weten te vinden, maar kan wellicht ook helpen omons beter tegen muggen te beschermen. «Het uitfilteren van die aantrekkelijke kleuren in onze huid of het dragen van kleren waar die kleuren niet in zitten, kan een manier zijn om een ​​muggenbeet te voorkomen», Denkt Riffell.

Dat muggen zo op het verkeerde был gezet kunnen worden, blijkt ook uit vervolgexperimenten. Hierbij legde een onderzoeker zijn hand in het muggenverblijf, waarna er wat CO2 in het verblijf gespoten werd. De muggen zetten на het ruiken van de CO2 сразу koers Richting де руки. Maar Wanneer де onderzoeker een groene handchoen droeg, vlogen де muggen на het ruiken ван CO2 niet richting де рука.

«Deze Experimenten onthullen de eerste stappen die muggen zetten om gastherent te vinden», — стелт Риффелл. Vervolgonderzoek moet uitwijzen wat de volgende stap is, oftewel hoe muggen — eenmaal wat dichter bij de gastheer — afgaand op geuren en visuele prikkels daadwerkelijk op de huid van de gastheer weten te landen. Een andere belangrijke vraag die tijdens vervolgonderzoek beantwoord moet worden, is of andere muggensoorten dezelfde kleuren Preferen of – bijvoorbeeld vanwege een voorkeur voor gastheren met een ander kleurtje andevenere — toch aan g

READ  Плата адаптера превращает ваш Raspberry Pi CM4 в маршрутизатор